Дана: 2022.02.19.

Предмет: контрола црвене кокошије гриње или текути, Dermanyssus gallinae (De Geer, 1778)

Искуство и допринос

Са својим сарадницима, за 24 годину искуства у наведеној области, урадили смо следеће:

1. Акарициди

Акарициди (инсектициди, синтетска хемијска неуротоксична једињења). Дефинисање профила (битних карактеристика за контролу D. gallinae); избор активних материја; праћење резистенције; оптимализација практичне примене; постигли највеће забележене ефекте контроле D. gallinae.

2. SiO2

Дефинисање профила SiO2 формулација; утврђивање недостатака и ограничења; избор активних материја; иновација комбиноване примене течног и прашкастог облика; оптимализација практичне примене; постигли највеће забележене ефекте контроле D. gallinae.

3. Инертна уља

Иновације у области наменског формулисање инертних уља (П 547/17; П 2019/0033); израда оргиналне технологије примене; постигли највеће забележене ефекте контроле D. gallinae.

4. Екстензивно живинарство

Иновације у области механичке контроле у екстензивном живинартву (П 2017/ 0762).

5. Програм (2000 – 2021, наставља се)

Доказали важност и значај програма (рационалне контроле и превентивних мера), могућност и потребу ерадикације (искорењавање D. gallinae из производних објеката и фарми) и ефикасност биосигурносних мера. Програм доказали у пракси.

Издрадили елементе програма. Издвајамо: иновацију у области методе за лабораторијско испитивање формулција; за утврђивање биолошке ефикасности у контроли (П-441/01); иновација у области детекције; опис категоризације инвазија; објаснили форензичку процену; из области биологије, доказали: могућност гладовања D. gallinae више од годину дана; могућност преношења D. gallinae са домаћом мувом Musca domestica; отпорност развојних стадијума јаја и нимфи, и у односу на запажања развили стратегију контроле; дали допринос у познавању преваленце и др.

Програм једини нуди фармерима могућност да реше проблем и спрече даље стварање материјалних трошкова; у највећем могућој мери штити потрошаче живинског јаја и меса, животиње и животну средину. Програм се данас заснива на инертим материјама. Доказали да примена акарицида у области контроле D. gallinae више није оправдана.

Поред свега, до данас, опште прихваћено стручно и научно мишљење је да ерадикација (искорењавање) D. gallinae из производних објеката односно фарми није могућа.

Истраживачки рад документован кроз 40 публикација, које можете видети на овом и сајту https://www.researchgate.net/.

Награде, златне медаље: 1. The IV GENIUS International Invention Exhibition, Budapest, Hungary (2002), 2. WIPO Medal for Inventors (2020).

Учествовање у два развојна пројекта: Иновационог фонфда Србије ИД 1115 (2018/19) и Biogenoci Ltd, Ј. Кореја (2015).