Програм контроле текути, црвене кокошије гриње Dermanyssus gallinae
(De Geer, 1778)

спец.вет.мед. Александар Павлићевић и сарадници

05.11.07. 144

Фот. адулт ♀  D. gallinae (Зековић М. и Павлићевић А., 2007)

УСЛУГА

ПРЕНОС ТЕХНОЛОГИЈЕ

ОБУКА

РАЗВОЈ

Истраживање и пракса заједно

Без инсектицида

Искорењавање D. gallinae у производним објектима и живинарским фармама је могуће!